Expoñendo en Bridges 2013

Submitted by admin on Mar, 04/10/2018 - 19:40

A cultura galega estivo presente en Bridges 2013 en Enschede (Holanda) Bridges 2013

Podes ler

The Equations of Westminster Abbey

As páxinas do catálogo artístico de Bridges 2013

Unha panorámica

Como estaba ao lado de obras feitas con "strings" asócianna a unha obra de string nas páxinas do Momath

"Math Mondays" column for Make Magazine/National Museum of Mathematics
http://momath.org/home/math-monday-string-art-bridges-style/
http://momath.org/mathmonday/

 

George Hart's video about the art exhibition is now available at https://www.simonsfoundation.org/multimedia/mathematical-impressions-art-imitates-math/